top of page

Wat is RVAJ?

RVAJ is een stichting zonder winstoogmerk die reizen organiseert voor vrouwen.

We organiseren verre reizen voor de Vrouw met bezoeken en excursies die aansluiten bij de interesses van vrouwen.

Onze deelnemers zijn vrouwen:

In een groep vrouwen is er aandacht voor elkaar en het is gezellig.

  • Door het organiseren van een voorlichtingsmiddag en reünie stimuleren we dat u zich thuis voelt in de groep

  • U kunt altijd bij ons terecht voor vragen, voor assistentie

  • Overkomt u iets onderweg, dan zullen we u helpen, indien nodig gaan we mee naar dokter of ziekenhuis. Moet u achterblijven, dan blijven we bij u zolang de verzekering het toestaat.

Privacy verklaring Stichting RVAJ

 

Stichting RVAJ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

RVAJ doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

RVAJ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn  voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

 

                                                                                           -~-~-

Praktijk

In de praktijk komt het er op neer dat RVAJ uw gegevens alleen doorgeeft aan de touroperator met wie de betreffende reis wordt georganiseerd.

U geeft hiervoor toestemming op het aanmeldingsformulier.

 

Op de deelnemerslijst van een reis wordt alleen uw naam en woonplaats vermeld.

Indien gevraagd, zullen wij uw e-mail adres doorgeven aan een mede-deelnemer aan de reis, zodat zij contact met u kan opnemen.

Toegang tot uw gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de bestuursleden van RVAJ.

 

 

juni 2020

bottom of page